Tuesday, November 3, 2015

Digitalni kolaži

Iako nije nova umetnička forma, kolaž je svoju ekspanziju doživeo početkom XX veka. To je istovremeno i jedna od tehnika veoma zahvalnih za izvođenje, jer je po mnogo čemu slična onome što nam se dešava u snovima, a kao što znamo, u snovima je moguće sve. Moguće je igrati se malog Boga i smeštati figure i oblike u kontekst koji nema nikakve veze sa stvarnošću - perspektiva može biti izvrnuta ili je ne mora uopšte biti, dok srazmere objekata mogu biti proizvoljne. U tom smislu kolaži su zabavnog karaktera i za onog ko ih stvara jer, su u svojoj osnovi veoma bliski igri.Onaj ko se njima služi zaista se može igrati i pomerati, smeštati i izmeštati delove kolaža po slobodnom nahođenju. 


Podsetnik
A gentle Reminder
Nove komšije
New neighbours
Prvobitno su se kolaži pravili od isečaka fotografija ili njihovih štampanih reprodukcija iz raznih magazina i lepili na podlogu poput kartona ili klasičnog slikarskog platna,  pri čemu se jednom zalepljeni element više nije mogao premeštati, te je stvaralac morao dobro razmisliti pre nego što donese konačnu odluku. Sa pojavom kompjutera i interneta pojavile su se beskonačne mogućnosti za ovu vrstu igrarija, a pri tom je sve moguće izvesti mnogo brže nego klasičnim umetničkim tehnikama poput crtanja ili slikanja, tako da akcenat nije na veštinama te vrste, već na simbolici kojom se posredno nešto želi iskazati. Sa onim što pruža digitalna tehnologija klasičan kolaž je prerastao u digitalni kolaž i, ultimativno, u jedan čitav pravac koji se zove Digitalna umetnost. 

Ne paniči!
Don't panic!
Lažna uzbuna
Fals alarm!
Zanimljivo je da su put klasičnom kolažu trasirali umetnici poput Žorža Braka i Pabla Pikasa. Žorž Brak je bio taj koji je prvi kupio rolnu tapeta, verovatno zbog njemu zanimljive teksture, i zalepio isečke na svoj crtež ugljenom. Vrlo brzo nakon njega Pikaso je počeo da eksperimentiše kolažima na svoj način. 
Laž i mimikrija
Laz i mimikrija
Pobeže devojka! Šaljite konje! 
Send the horses! Get the girl!
Međutim kolaž, i to u formi fotomontaže, je bio praktikovan i u Viktorijanskoj epohi ranih 60-tih godina XIX veka, a danas ih kao suvenire čuvaju mnogi hobisti. Vrlo su zanimljivi i kolaži čiji su autori bile princeza Aleksandra od Danske i Mary Georgina Filmer.

Traže se novi članovi!
New Members Wanted!

 Beogradska Košava

Windy Days in Belgrade

S obzirom da od 70-tih godina XX veka praktično vlada eklekticizam zbog koga se gube stilske karakteristike koje sačinjavaju jednu epohu, sloboda koja se samim tim nameće pruža beskrajne mogućnosti na ovu temu stvaraocima današnjeg vremena. Na nama je da je iskoristimo i možda usmerimo digitalnu umetnost  u nekom novom pravcu. 

Tesla-devojke!
Tesla Girls!
No comments: